Arbejdsmarked

Både politiske partier, fagforeninger og græsrodsorganisationer kæmpe for et arbejdsmarked, der er mest muligt lige og sætter mennesket før systemet.

Ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet - og for dem, der er så uheldige at miste arbejdet - er nemlig en forudsætning for et retfærdigt samfund. 

Mennesket før systemet

Det system, der i dag møder mennesker, der mangler eller ikke kan arbejde, er ydmygende og umyndiggørende. Metoderne er tvang, kontrol og straf; fx tvangsaktivering eller nedskæringer i behandlingstilbudene til psykisk syge og stofafhængige. Enhedslisten ønsker, at Socialkontoret i stedet skal møde hver borger med tillid til, at mennesker ønsker at bidrage til fællesskabet. 

Ret til arbejde

Enhedslisten ønsker, at alle skal have ret et til arbejde. I perioder med høj arbejdsløshed kan det løses på flere forskellige måeder:

  • Sæt arbejdstiden ned. Det vil samtidig mindske stress og nedslidning.
  • Opret flere stillinger inden for det offentlige. Det vil samtidig give bedre hjemmehjælp, flere voksne i børnehaverne og færre elever pr. lærer.
  • Del arbejdet, fx via jobrotation, hvor en medarbejder tager en uddannelse på dagpengesats og overlader sin stilling til en arbejdsløs i mellemtiden. Det giver den ansatte nye kompetencer og den ledige erhvervserfaring og mulighed for at genoptjene retten til dagpenge.

Læs mere om arbejdsmarkedspolitik

Læs Enhedslistens udspil "Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken"