Besynderlig V-udmelding om vindmøllestøj

Venstres udmelding om vindmøllestøj er absurd, mener Per Clausen, for partiet har selv vedtaget reglerne på området.

Det skete under VK-regeringen med tilslutning fra DF, Socialdemokraterne, SF og senere De Radikale, mens Enhedslisten står uden for aftalen.

Miljø- og energiordfører Per Clausen siger:

– De nuværende regler for vindmøllestøj blev vedtaget under VK-regeringen med en Venstre-miljøminister. Selvom Enhedslisten ikke var en del af aftalen, finder jeg det besynderligt, at Venstre nu lover at ændre reglerne i stedet for at afvente den undersøgelse af de sundhedsmæssige risici, som aftalepartierne inklusiv Venstre selv har igangsat.

– Jeg opfatter udmeldingen som endnu et eksempel på, at Venstre og DF er på vej ud af energiforligets massive satsning på vindenergi, og at Venstre reelt også har opgivet Foghs gamle målsætning om, at Danmark skulle være uafhængig af fossile brændstoffer inden 2050.

– Det står mere og mere klart, at en Venstre-ledet regering, der er afhængig af DF og Liberal Alliance, vil blive lig med et brud med den satsning på vindenergi, som har været en så stor succes i Danmark. Vindenergi er på vej til at løsrive os fra vores afhængighed af fossile brændstoffer og har skabt tusindvis af arbejdspladser.

– Hvis Venstre og DF reelt trækker sig ud af forliget omkring vindmøllestøj, så er Enhedslisten klar til at indgå i forhandlinger om, hvordan vi kan skabe større lokal opbakning til opstilling af vindmøller i Danmark. Det er nemlig vigtigt for os, at alternativerne på energiområdet står helt klart ved det kommende Folketingsvalg.

Alle nyheder