Venstres bro-tilbud er rent valgflæsk

Venstre har kastet sig ind i valgkampen med et forslag om at sænke priserne for bilpendlerne over Storebælt. Ren valgflæsk, mener Henning Hyllested.

Det er ikke mere end et par år siden, Venstre foreslog at finansiere den nye Storstrømsbro med midler fra netop Storebæltsbroen, så Venstre betragter åbenbart storebæltsforbindelsen som en uudtømmelig pengekasse.

Trafikordfører Henning Hyllested siger:

– Forslaget er hul i hovedet. Der er ikke en eneste arbejdsplads at hente i det. Den eneste vækst, forslaget genererer, er vækst i biltrafikken – og tilsvarende fald i DSB’s passagerunderlag. Jeg bemærker jo, at forslaget ikke omfatter en tilsvarende nedsættelse af taksterne for de mange togpendlere.

– Bilpendlingen over Storebælt er i forvejen begunstiget af store rabatter. Prisen for 50 ture pr. måned er knapt 4.000 kr., altså mindre end 80 kr. pr. tur mod normalt 235 kr. Dertil kommer et ekstra kørselsfradraget på 90 kr. pr. tur oven i det almindelige kørselsfradrag. Det er altså stort set gratis for bilpendlere at benytte Storebæltsbroen.

– Forslaget giver ikke økonomisk mening, og må derfor betragtes som valgflæsk. Men det viser samtidig, at Venstre er bedøvende ligeglade med klima og miljø og foretrækker miljøbelastende biltrafik frem for grøn togtransport.

Alle nyheder