Strategi for placering af Risø-affald må droppes

Der er ikke forsvarligt at placere atomaffaldet fra Risø-affald i et slutdepot.

Sådan lyder Enhedslistens konklusion på de mange negative høringssvar, der er kommet fra en lang række organisationer.

Miljøordfører Per Clausen siger:

– De mange negative høringssvar har overbevist mig om, at den danske strategi med placering af atomaffaldet fra Risø i et slutdepot ikke er forsvarlig på det grundlag, vi kender i dag.

– Særlig alvorlig er den kritik, der kommer fra Sverige, Polen og Tyskland, hvor myndighederne er meget kritiske over for de danske planer. Således påpeger f.eks. det tyske Forbundsministerium for Miljø, Naturbeskyttelse, Byggeri og Reaktorsikkerhed, BMUB, at ikke alt det danske atomaffald er ufarligt efter få hundrede år, sådan som det hævdes af Dansk Dekommissionering, og de anbefaler derfor, at man ikke satser på et overfladenært depot.

– På den baggrund er jeg ikke i tvivl om, at vi i første omgang må vælge et mellemdepot, som man da også har gjort i andre europæiske lande. Vi er forpligtede til at finde en holdbar løsning, men hvis vi ikke på nuværende grundlag er i stand til at til at gennemføre en fuldt forsvarlig permanent løsning, vil det være langt mere ansvarligt at nøjes med en midlertidig løsning.

Læs de mange høringssvar til planerne om et slutdepot

Alle nyheder