Almennyttig bank for landdistrikter

Enhedslisten kommer nu med et landdistriktsudspil, som skal vende udviklingen i yderområderne.

I Danmark er der store problemer med arbejdsløshed og fraflytning i landdistrikterne. Blandt andet fordi det er vanskeligt for virksomheder og boligkøbere at optage lån i yderområderne.  Et vigtigt element i Enhedslistens udspil er derfor, at staten opretter en bæredygtig samfundsbank, som skal sikre virksomheder og boligkøbere nye lånemuligheder.

Behov for en statslig kredit- og pengeinstitution

Private kredit- og pengeinstitutioner tænker kun på deres eget overskud. Derfor nægter de ofte lån til virksomheder og boligkøbere i yderområder, hvor der er større risiko for tab og mindre udsigt til profit. Derfor foreslår Enhedslisten, at der skal etableres en statslig kreditinstitution. Den skal træde til og yde lån med udgangspunkt i rimelige samfundshensyn i stedet for private bankers krav til sikre og store overskud. Den statskontrollerede Vestjysk Bank kan bruges som fundament for at skabe en samfundsbank.

Flere arbejdspladser og bedre kommunale forhold

Udover hjælp til investeringer og lån, er der behov for en flerstrenget indsats for at afhjælpe den situation, som den økonomiske krise har skabt i landdistrikterne.

Enhedslisten foreslår:

  • Flere i arbejde. Det er afgørende at skabe flere arbejdspladser. Det kan bl.a. ske ved grønne investeringer.
  • Kommunal produktion. Kommunerne skal kunne oprette selskaber, som kan sætte gang i produktion i de landdistrikter, hvor virksomhederne flytter fra og efterlader tomme ejendomme og nedlagte arbejdspladser.
  • Bedre kommunal økonomi. Der skal ske en bedre udligning af ulighederne i økonomien mellem landets kommuner. Et centralt element er, at staten i højere grad refunderer overførselsindkomster.
  • Jordbrugerfond. Der oprettes en statsligt finansieret jordbrugerfond, som skal opkøbe landbrug og forpagte den til jordbrugere.
Alle nyheder