Stop pensionshykleriet

Enhedslisten lancerer i dag kampagnen Stop pensionshykleriet for at gøre opmærksom på politikernes pensionsvilkår, der snart skal til afstemning i Folketinget.

For den almindelige dansker stiger pensionsalderen hastigt. Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og Venstre stemte sammen med Dansk Folkeparti for tilbagetrækningsreformen, der tvinger danskerne til at arbejde længere, før de kan gå på folkepension.

De gamle systempartier har dog sørget for at fastholde lukrative pensionsvilkår for sig selv.

Livslang pension for ét års arbejde

Med de nuværende regler har politikerne en væsentligt lavere pensionsalder end alle andre. Ministre og folketingspolitikere kan få politikerpension, allerede fra de rammer efterlønsalderen.

Som minister skal man kun sidde ét år i embedet for at optjene retten til livslang ministerpension.

Hvis en minister fortsætter med at arbejde efter efterlønsalderen, får vedkommende endda udbetalt pensionen oven i sin løn.

Flere politikerprivilegier på vej

Nu kan partierne igen give sig selv flere pensionsprivilegier og højere løn. De har nedsat en såkaldt vederlagskommission, som skal udarbejde nye, ”tidssvarende” løn- og pensionsvilkår for politikere.

De gamle systempartier har i forvejen givet hinanden håndslag på at følge kommissionens anbefalinger uden forudgående forhandlinger eller offentlig debat.

Vi frygter, at det vil føre til endnu mere lukrative vilkår for politikerne – uden at de vil stå til ansvar for beslutningen.

Hjælp os med at stoppe pensionshykleriet

Derfor sætter vi i Enhedslisten nu pensionshykleriet på dagsordenen og stiller en række forslag, der skal normalisere politikernes pensionsforhold:

  • Pensionsalderen skal følge den almindelige danskers.
  • Man skal have været minister i mindst to år for at få ret til ministerpension.
  • Et loft over pensionerne skal sikre, at ingen politiker kan hæve mere end 500.000 kroner årligt i politikerpension.

Læs mere om vores forslag og støt kampagnen på http://pensionshykleri.dk/.

Alle nyheder