Asbestfrit Danmark

DR’s Kontant har netop dokumenteret, at der findes asbest i tusindvis af huse i Danmark. Det problem skal løses.

Asbest har været forbudt i Danmark siden 1986, eftersom det i høj grad er kilde til sygdom og dødsfald. Europaparlamentet har i 2013 opfordret de europæiske regeringer til at iværksætte initiativer for at få kortlagt og fjernet asbest i eksisterende byggeri.

Arbejdsmiljøordfører Jørgen Arbo-Bæhr siger:

– Det er for dårligt, at regeringen intet har gjort for at fjerne asbest på lang sigt. Vi ved jo godt, hvor farligt det er at arbejde med asbest. Derfor er det et stort problem i arbejdsmiljøet, ikke mindst på byggepladser, i kraftværk og genbrugsstationer.

– Jeg vil tage asbest-problemet op i de kommende forhandlinger om udmøntning af midlerne i forebyggelsesfonden, så vi får sat gang i en handleplan for at fjerne al asbest i Danmark. Til en start må vi have en kortlægning over, hvor asbest findes. Vi skal have en plan, hvor vi inddrager Arbejdstilsynet og byggeriets organisationer.

– På denne baggrund har jeg indkaldt både beskæftigelses- og boligministrene til et samråd om en asbest-handleplan.

Alle nyheder