Vi skal vide mere om radikalisering

Sammenhængen mellem bander og religiøs ekstremisme skal kulegraves, mener retsordfører Pernille Skipper.

Den formodede bagmand til weekendens terrorangreb tilhørte et af Nørrebros bandemiljøer, og ifølge eksperter er der voksende risiko for, at kriminelle bandemedlemmer tiltrækkes af radikaliseret islamisme.

Det får nu Pernille Skipper til at kræve, at sammenhængen mellem bandemiljøer og ekstremistiske islamistiske strømninger bliver undersøgt til bunds.

– Det er bekymrende at se bandemedlemmer stå på Nørrebro og ytre opbakning til Islamisk Stat eller til drab mod Muhammed-tegnere. Det er på sin vis grotesk, da bandemedlemmerne jo bestemt ikke lever noget religiøst liv i øvrigt. Men det viser, at identiteterne kan smelte sammen, siger hun.

Silo-tankegang kan være farlig

Hvis kriminelle bandemiljøer og politisk ekstreme islamiske strømninger er begyndt at smelte sammen, er vi nødt til at vide mere om det.  

– Spørgsmålet er, om PET har haft fokus nok på, at terrortruslen kan komme fra det, man kunne kalde almindelige kriminelle bandemiljøer, påpeger Pernille Skipper.

– Har der været for megen silo-tankegang, hvor PET har haft fokus på de stærkt religiøse grupper, mens det almindelige politi har haft ansvaret for banderne, og hvor oplysninger og informationer ikke i tilstrækkelig grad er blevet delt? 

Vi skal vide mere for at forebygge 

Viden er forudsætningen for en handlingsplan, der kan vende udviklingen både i de udsatte boligområder og i fængslerne.

– Hvordan kan vi sætte ind, så vejen ud af banderne og kriminaliteten ikke bliver religiøs fanatisme, men reintegration i samfundet? Skal indsatsen styrkes i de udsatte boligområder? Kan exitprogrammerne forbedres? Det skal vi have klarlagt hurtigst muligt, siger Pernille Skipper.

– Vi skal også se på fængslerne. Hvis det er rigtigt, at den formodede gerningsmand omgikkes radikale prædikanter som Sam Mansour i fængslet, så er det ikke klogt. Vi må vurdere, om vi har været for dårlige til at modvirke radikalisering i fængslerne.

Pernille Skipper vil tage sagen op med både justitsministeren og socialministeren.

Alle nyheder