Nej til køb af nye kampfly

På Enhedslistens initiativ blev kampflykøbet i dag diskuteret i Folketinget. Som det eneste parti siger vi nej til at købe nye kampfly for 30 milliarder kroner.

Vi ønsker en demokratisk og åben debat af kampflykøbet og en grundlæggende diskussion af, hvilken udenrigspolitik Danmark skal føre for at bidrage til mere fred og sikkerhed. 

Fredspolitik frem for krigspolitik

– Vi skal helt grundlæggende overveje, om Danmark skal bruge mange milliarder på kampfly og et aggressivt militær for at føre krig med tab af menneskeliv og risiko for yderligere at destabilisere verden, sagde forsvardsordfører Nikolaj Villumsen under debatten. 

– Vi har begået fejlen før: Danmarks og USA’s krig i Irak har banet vejen for et kaos, der har givet plads til ekstremister fra IS. Libyen er i dag et borgerkrigshærget helvede. Det er svært at se, at kampfly skaber stabilitet i verden.

Drop købet af kampfly

Enhedslistens holdning er klar: Danmark skal helt droppe indkøbet af kampfly. Vi ønsker en udenrigs- og sikkerhedspolitik rettet mod fredsbevarende missioner i FN-regi. Og så er det ikke angrebsfly, vi har brug for, men derimod dygtige og veluddannende FN-soldater, nødhjælp og transportfly. 

Enhedslisten stillede under debatten dette forslag til vedtagelse:

“Danmarks målsætning bør være at føre en fredelig udenrigspolitik. Vores internationale engagement skal først og fremmest støtte lande og folkelige bevægelser til at opnå demokrati og menneskerettigheder. Vi bør bidrage til bekæmpelse af ulighed og fattigdom og støtte grøn omstilling. I konfliktområder bør Danmark bidrage til konfliktløsning, mægling og politisk dialog. Dette kan bl.a. ske i samarbejde med de andre nordiske lande. Hovedopgaven for det danske militær bør i internationalt regi være fredsbevarende indsatser under FN og i nationalt regi territorialforsvaret af Danmark. Derfor skal Danmark ikke købe nye kampfly.”

Mere: Se debatten på Folketingets TV. Den starter ca. et kvarter inde i udsendelsen.

Alle nyheder