Vi har brug for fælles europæiske løsninger og solidaritet!

Fælles tysk-dansk erklæring mellem Enhedslisten, Alternativet, Radikale, De Grønne, Die Linke, Slesvigsk Parti og det danske mindretalsparti i Tyskland. 

Mere end 60 millioner mennesker befinder sig på flugt. Vi bliver i disse måneder vidner til en historisk stor humanitær udfordring, hvor mennesker forlader deres hjemlande på flugt fra krig og fattigdom.

Vi er glade for, at flere tusind mennesker både i Danmark og Tyskland har valgt at hjælpe dem, der allermest har brug for hjælp.

Nu er det på tide, at politikerne i Europa vågner og begynder at tage ansvar.

Tonen i debatten er præget af frygt og had, mens vi burde have fokus på mere medmenneskelighed.

Der er brug for fælles løsninger i Europa. Ellers risikerer vi, at situationen eskalerer.

Vi opfordrer de europæiske regeringschefer til at tage ansvar og komme med en fælles handlingsplan, som bør indeholde:

  • Et europæisk kvotesystem  som alle europæiske stater yder et bidrag til
  • hurtigere bearbejdning af asylsager
  • Bedre international hjælp i nærområderne og højere ulandsbistand
  • En europæisk finansfond til finansiering af fælles tiltag til humanitær hjælp

Vi vil opfordre den danske og tyske regering til at stå sammen som et humanitært centrum inden for asyl- og flygtningespørgsmål og tage initiativ til et europæisk topmøde samt en FN-konference om flygtningekrisen.

 

 

Alle nyheder