Regeringen hykler om arbejdspladser i landdistrikter

Det er en god idé, at flytte statslige arbejdspladser ud af de store byer, hvis det foregår på en forsvarlig måde. Men det er hykleri når regeringen samtidig er ansvarlig for lukninger af lokale uddannelsessteder, sygehuse og politi-stationer. Sådan lyder det fra Enhedslistens landdistriksordfører Henning Hyllested:

– I Enhedslisten ser vi positivt på at flytte statslige arbejdspladser ud i landdistrikterne. Men det skal selvfølgelig ske under hensyn til medarbejderne og de opgaver der skal løses. Det er vigtigt at regeringen i den her proces inddrager de faglige organisationer.  

– Men der er altså tale om et tykt hykleri fra regeringens side. Venstre bærer jo et tungt medansvar for den centralisering, der har lukket lokale sygehuse, skoler, uddannelsesinstitutioner og politistationer. Og med de nedskæringer der nu ligger op til med finansloven vil endnu flere lokale uddannelser lukke.

– Deres centraliserings-amok i de seneste år har lukket mange tusinde offentlige arbejdspladser i landdistrikterne. At der nu flyttes statslige arbejdspladser er et skridt i den rigtige retning. Men det løser jo slet ikke de udfordringer landdistrikterne står med. Det der virkelig er brug for er et langt mere grundlæggende opgør med centraliseringen. Vi skal bevare og genskabe de lokale sygehuse, skoler og politistationer.

– Og vi bliver nødt til at sikre trafikal ligestilling til de mange øer gennem billigere færgetakster. Vi skal sikre etablering af mobil og bredbåndsdækning i alle områder af Danmark, og så bliver vi nødt til at sikre kreditmuligheder i landdistrikterne gennem en offentlig landdistriktbank.

Alle nyheder