COP21: Klimaaftale i hus, handling mangler

Det er historisk, at det er lykkedes at lave en global klimaaftale til COP21 i Paris. Desværre ser mange lande ikke ud til at være klar til at tage de nødvendige skridt for at føre klimamålene ud i livet. Det skal de presses til, mener klimaordfører Maria Gjerding.

– Vi har virkelig grund til at glæde os over, at verdens lande er blevet enige om en global klimaaftale. Især glæder jeg mig over, at aftalen indeholder målet om, at den globale temperaturstigning højst må stige med 1,5 grader. Det er smertegrænsen, hvis vi skal undgå, at verdens lavtliggende områder bliver ødelagt af klimaforandringerne, siger hun.

Klimaet ligger i befolkningens hænder

Der er dog stadig langt fra målsætning til handling, konstaterer Maria Gjerding. For mens der i aftalen står, at verdens lande skal arbejde for en målsætning om en global temperatur stigning på 1,5 grader, så vil de forpligtelser, landene er parate til at tilslutte sig, bringe os på katastrofekurs på 3-4 graders opvarmning.

– Klimaets fremtid ligger nu i befolkningernes hænder. For hvis klimaaftalen fra Paris skal være andet end flotte ord på et stykke papir, så skal der kæmpes for mere ambitiøse klimamål og handleplaner overalt i verden, fremhæver hun og påpeger samtidig, at der skal kæmpes for de rigtige klimaløsninger.

– Kun ved at sætte klimaet øverst på dagsordenen inden for alle områder, har vi en chance for at nå de ambitiøse klimamål, mener Maria Gjerding og nævner omstilling af landbruget og et totalt stop for udvinding af fossile brændsler og handelsaftaler som nødvendige tiltag.

Arbejdet fortsætter

Står det til Enhedslisten, skal klimaftalen selvfølgelig også have konsekvenser her i Danmark.

– Det nytter ikke, at hele verden har aftalt at gå fremad, mens vi i Danmark sætter i bakgear. Så ambitionerne skal skrues i vejret, understreger Maria Gjerding og uddyber:

– Jeg glæder mig derfor til allerede i næste uge, hvor et flertal i Folketinget vil pålægge regeringen at fastholde det ambitiøse klimamål om 40 procent CO2-reduktion i 2020.

Alle nyheder