Fra selskabsskat til folkeskolen

En annullering af de seneste sænkelser af selskabsskatten skal overføre tre mia. kr. til en bedre og mere lige folkeskole.

Intiativet indgår i udspillet Ulighed gør os alle fattigere, offentliggjort på Enhedslistens sommergruppemøde 2016. 

Det vil Enhedslisten

Uligheden i det danske skolesystem stiger. Flere og flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for privatskolerne, og fravalget er tre gange større for akademikere end for ufaglærte.

Det vil Enhedslisten gøre op med ved at tilføre flere penge og rette op på den fejlslagne skolereform.

Her er pengene

Enhedslisten foreslår en akut genopretning af skolernes og fritidsordningernes økonomi på tre mia. kr. samt en generel forkortelse af skoledagene og et loft over forældrebetalingen for SFO-pladser.

Pengene findes ved at annullere den sænkede selskabsskat.

Læs mere

Læs notatet Ligheden skal øges i folkeskolen.

Alle nyheder