Regeringen må reagere på borgmestres krav om national kystsikringsstrategi

Flere borgmestre, f.eks. i Hjørring, Aabenraa, Roskilde og København efterlyser en national kystsikringsstrategi. Det krav støtter Enhedslisten og det ligger fuldstændig i tråd med det forslag som Enhedslisten og Alternativet har stillet om et nationalt Kystråd med tilhørende Kystfond til medfinansiering. Regeringen er til gengæld stadig tavs og anviser ingen løsningsforslag

MF for Enhedslisten Peder Hvelplund siger:

– Udfordringerne i forbindelse med klimaforandringerne gør det helt åbenlyst at det er nødvendigt med en national strategi for kysthåndtering. Den stigende vandstand og hyppigere og kraftigere storme gør at ”20 års-hændelser” nu kommer hvert andet år. Det er klart dokumenteret i regeringens Kystanalyse. Et nationalt råd må ud fra faglige kriterier udpege de områder hvor der skal etableres sammenhængende kystsikring og de områder hvor man må lade naturen gå sin gang.

– Det er helt urimeligt at det i dag er helt op til lodsejeres og kommuners økonomiske formåen om der bliver kystsikret. Der må være forskel på om det er sommerhuse eller om det er helårsbeboelse i byzone og infrastrukturanlæg, som f.eks. på Anholt, der skal beskyttes. Det er fornuftigt at borgmestrene peger på at der er brug for en mere overordnet planlægning of dermed også finansiering.

– Det er afgørende vi får helhedsorienterede løsninger, som Kystanalysen peger på. Det kræver politisk handling på nationalt plan. Ellers ender vi med lokale lappeløsninger, betinget af lokal økonomisk formåen eller mangel på samme. Det er urimeligt og en uhensigtsmæssig udnyttelse af viden og ressourcer. Regeringen skylder et svar til borgmestre, borgere og lodsejere, i stedet for blot at være tavs som en strandet østers.

Enhedslisten og Alternativets beslutningsforslag behandles d. 26/1

http://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/B44/index.htm

 

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo