EL til børne- og socialministeren: Aflys udflytningen af Børnerådet

Børnerådets arbejde vil blive sat år tilbage, når rådet til efteråret skal udflyttes til Billund. Stort set alle medarbejdere har meddelt, at de ikke ønsker at følge med, når Børnerådets sekretariat skal flytte som led i regeringens udflytning af 4.000 statslige arbejdspladser. Børnerådets formand udtrykker i dag i et interview til Danmarks Radio stor bekymring for, at rådets arbejde sættes år tilbage og fortæller samtidig, at et forsøg på at fastholde viden og netværk i et fondsfinansieret sekretariat er blevet afvist af regeringen. Enhedslistens børneordfører og gruppeformand, Jakob Sølvhøj, mener det er katastrofalt, hvis den store viden og erfaring, der er samlet i Børnerådets sekretariat sættes over styr ved en udflytning og opfordrer derfor Børne- og socialministeren til at aflyse udflytningen.

Jakob Sølvhøj udtaler :

– Det er stærkt beklageligt, at den store viden og erfaring, der gennem en årrække er opbygget i Børnerådets sekretariat, nu sættes over styr. Enhedslisten anerkender, at der kan være god mening i at placere flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet, men udflytningen af Børnerådets sekretariat vil få så alvorlige konsekvenser for rådets arbejde, at Børne- og socialministeren må trække i nødbremsen og aflyse udflytningen.

– Etableringen af Børnerådet har haft en fantastisk betydning for arbejdet med at sikre børns rettigheder i vores samfund. Rådet er med til at sikre, at der hele tiden bliver sat fokus på børnenes og de unges perspektiv, når vi laver ny lovgivning og i den offentlige debat om børns vilkår. Et svækket børneråd vil derfor også betyde et svækket børneperspektiv.

– Det er prisværdigt, at Børnerådets formand med sit initiativ forsøger at fastholde den ekspertise, der i dag er samlet i rådets sekretariat i København. Jeg kender ikke de nærmere overvejelser om en udvidelse af Børnerådets opgaver i en fondsfinansieret konstruktion, men jeg kan dog helt principielt være betænkelig ved at gøre arbejdet med børn og unges rettigheder afhængigt af private fondsmidler. Derfor vil den bedste løsning være, at udflytningen af Børnerådet aflyses – og det skal være nu, inden personalet søger væk og afgørende viden og erfaring om arbejdet med børn og unges rettigheder forsvinder.

Flere nyheder