Der skal investeres i uddannelsesløft, hvis ekspertgruppes anbefalinger skal blive en succes

Enhedslisten mener, der er gode takter i ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse, men skal der gennemføres en ny storstilet uddannelsesindsats, skal der investeres i stedet for at skære ned på uddannelserne. Det er positivt, at der lægges op til en mere sammenhængende indsats for at sikre flere unge en ungdomsuddannelse og sættes fokus på at støtte eleverne i overgangen mellem tilbuddene, mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj. Det vil samtidig være et stort fremskridt, hvis den enkelte elev får en gennemgående kontaktperson, der kan støtte hele vejen fra folkeskolens udskoling til gennemført uddannelse. Om den foreslåede nye Forberedende Uddannelse vil være et fremskridt afhænger af, om der kommer den fornødne fleksibilitet og indholdsmæssig bredde i uddannelsesforløbet, så det i praksis tilpasses den enkelte elevs behov.

Jakob Sølvhøj udtaler:

– Ekspertgruppens forslag til en omlægning af uddannelsesindsatsen ser umiddelbart fornuftig ud, men skal der findes bedre veje for de unge til en ungdomsuddannelse, så kræver det, at der også investeres økonomisk i området. Der er ikke mindst brug for at tilføre flere ressourcer til uddannelsesvejledningen, der i dag er skåret helt ind til benet. Langt fra alle elever oplever at blive udfordret på deres uddannelsesvalg, og skal ekspertgruppens anbefalinger føres godt ud i livet,  skal de penge, der er fjernet fra vejledningen, føres tilbage til området.

– Hvis forslaget om én uddannelsesindgang for en stor gruppe unge skal fungere, er det vigtigt, at der sikres en bredde i uddannelsestilbuddene, og at de gode pædagogiske erfaringer fra de forskellige eksisterende uddannelsestilbud fastholdes i det nye uddannelsestilbud.

– Det har stor betydning, at der sikres en god geografisk spredning af uddannelsestilbuddene. Vi ved, hvor vigtigt det er, at uddannelser er placeret tæt på, hvor de unge bor. Det skal der tages højde for i en ny uddannelsesmodel, for ellers vil det modarbejde formålet, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

– Der er i dag store geografiske forskelle på, hvor mange unge der får en ungdomsuddannelse. En af forklaringerne er formentlig de meget store forskelle på, hvor mange penge kommunerne bruger på uddannelse. Det er derfor vigtigt med en statslig finansiering af de forberedende uddannelsesforløb. Vi skal have en ensartet finansiering af uddannelserne, så vi ikke skal opleve store forskelle i kvaliteten af tilbuddene fra kommune til kommune.

Flere nyheder