Ros til forslag fra Det Miljøøkonomiske Råd. Regeringen må handle

Det miljøøkonomiske råd har i dag lanceret deres årlige rapport, der blandt andet indeholder et gennemberegnet forslag til en ny model for kvælstofregulering i dansk landbrug.

Enhedslistens miljø- og landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding roser forslaget og opfordrer regeringen til at bruge rapportens forslag til at sikre den målrettede regulering af landbruget, som et bredt flertal i folketinget er enige om:

– Det er et utrolig positivt forslag, som Det Miljøøkonomiske Råd i dag har fremlagt. De foreslår, at man lægger en afgift på forureningen, som gør det dyrere at udlede kvælstof i vores dyrebare natur og vandmiljø. Det går i den stik modsatte retning af regeringens landbrugspakke, som belønner de mest forurenende landmænd. Jeg mener, at regeringen skal bruge dette forslag til at omlægge reguleringen af landbruget, så den bliver målrettet, og det er forureneren, der skal betale.

– Rådets forslag giver frihed til den enkelte landmand. Hvis landmanden sikrer en god balance mellem afgrødevalg, antallet af husdyr og primært dyrker de robuste jorder intensivt, vil forureningen være lav, miljøet og naturen vil vinde, og landmanden vil slippe billigt. Omvendt vil de landmænd, der forurener, skulle betale en høj afgift. Det er et rimeligt og sundt princip. Vi ville selvfølgelig ønske, at rådet også havde inddraget konsekvenserne for grundvandet. Og i den endelige model skal det selvfølgelig medtages. Det Enhedslisten arbejde for.

– I Enhedslisten glæder vi os til, at Folketinget skal drøfte oplægget fra Det Miljøøkonomiske Råd. Det er helt oplagt, at vi inddrager forslaget, når der skal ryddes op efter regeringens landbrugspakke. Det Miljøøkonomiske Råd gør det fuldstændig klart, at efter landbrugspakken er det nødvendigt at få rammerne om en ny kvælstofregulering på plads for at leve op til internationale miljøregler. Det kan kun gå for langsomt.

Flere nyheder