Enhedslisten styrker profilen på velfærd og demokrati

Enhedslistens nye folketingsgruppe har foretaget en omkonstituering og opprioriterer nu indsatsen for velfærd og demokrati med oprettelse af to nye ordførerskaber. 

Stine Brix, som netop er vendt tilbage efter barsel bliver velfærdsordfører. Med det nyoprettede ordførerskab vil Enhedslisten styrke indsatsen på velfærd og kampen mod udlicitering. Det nye ordførerskab bliver en pendant til ministeren for offentlig innovations område. Stine Brix overtager også ældreordførerskabet fra Finn Sørensen.

Stine Brix udtaler:

”Regeringen lægger op til markant mere udlicitering og privatisering. Vi vil arbejde stenhårdt for, at det ikke bliver til virkelighed. Det er helt centralt, at vi har en offentlig sektor, som ikke er styret af kortsigtede pengeinteresser, hvis vi skal sikre god velfærd. I øjeblikket ser vi for eksempel, at ældre borgere, der er afhængige af hjemmehjælp, kommer i klemme, når private leverandører går konkurs”.

”Vores velfærd er helt afgørende for, at Danmark har en stærk økonomi og en høj grad af lighed i forhold til andre lande. Men der er ingen tvivl om, at den offentlig sektor kan blive meget bedre. Desværre fokuserer regeringen på, hvordan velfærden kan beskæres, så det kan betale for nye skattelettelser. Vi har i stedet brug for at investere i sygehuse, plejehjem, skoler og daginstitutioner og give mere plads til, at medarbejderne kan bruge deres faglighed”.

Enhedslistens folketingsgruppe opretter samtidig et nyt demokratiordførerskab til Maria Reumert Gjerding:

”Demokratiet er under pres. Lukkethedskulturen på Christiansborg betyder, at folkestyret rykker længere og længere væk fra befolkningen. Det bliver sværere og sværere for offentligheden og vælgerne at få indblik i, hvilke interesser de forskellige partier har. Der er ingen regulering omkring lobbyisme og ingen åbenhed om pengestrømmene fra virksomheder og organisationer til partierne”.

”Vi oplever samtidig en trist tendens, hvor skiftende regeringer ikke udviser den fornødne respekt for Folketinget, som vi fx så med Gyllegate. Der er mere end nogensinde før brug for at styrke åbenheden og sikre en bredere demokratisk deltagelse”.

Maria Reumert Gjerding overtager med den nye post områder som: lobbyisme, partistøtte, parlamentarisk kontrol, god regeringsførsel, antikorruption og demokratisk deltagelse. Hun beholder sine grønne ordførerskaber.

Den nye konstituering betyder også, at Jakob Sølvhøj fortsætter som gruppeformand, og udenrigsordfører Nikolaj Villumsen fortsætter som gruppenæstformand. Christian Juhl overtager pladsen i Folketingets præsidium fast, og Bruno Jerup overtager kirkeordførerskabet fra Pelle Dragsted.

Finn Sørensen overgiver ældreordførerskabet til Stine Brix, men er fortsat arbejdsmarkedsordfører og kommunalordfører.

 

Flere nyheder