S-forslag om at tvinge børn i dagtilbud er ren signalpolitik

Det er ren signalpolitik, der ikke gavner børnene, siger Enhedslistens børneordfører og gruppeformand, Jakob Sølvhøj, om Socialdemokraternes forslag om, at børn skal tvinges i dagtilbud. Ifølge forslaget skal alle børn, senest når de fylder 1 år, være indmeldt i et dagtilbud, og det skal være muligt at give et forældrepålæg, der tvinger børn i dagtilbud mod forældrenes ønske.

Jakob Sølvhøj udtaler :

– Det er utvivlsomt godt for børn at være i dagtilbud. Den pædagogiske indsats fra de fagprofessionelle og samværet med andre børn giver et rigtig godt udgangspunkt for det enkelte barns trivsel og muligheder for at udnytte sine potentialer fuldt ud. Derfor er det fornuftigt, at der arbejdes systematisk med at motivere forældre til at indskrive deres barn i en daginstitution eller i dagplejen. Det kan bl.a. gøres gennem et tæt samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbuddene.

– En vigtig forudsætning for at få den pædagogiske indsats til at lykkes er et godt samarbejde mellem det pædagogiske personale og forældrene. Et godt samarbejde udvikles i sagens natur bedst, hvis der etableres gode relationer og et tillidsfuldt forhold mellem personalet og forældrene. Det er ikke mindst vigtigt, hvis der er tale om udsatte familier. Anvendelsen af tvang vil åbenlyst vanskeliggøre samarbejdet og trække i den helt forkerte retning.

– Socialdemokraternes forslag lugter langt væk af signalpolitik, der mere har til formål at tiltrække vælgere end at tiltrække børn og familier til dagtilbuddene. Det er ikke forældrepålæg og økonomiske sanktioner, der er brug for. Det vil derimod være fornuftigt at styrke den kommunale sundhedspleje og udviklingen af det tætte samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbuddene, der allerede foregår ude i kommunerne. Derfor er der også brug for flere ressourcer både i sundhedsplejen og i dagtilbuddene, hvor normeringerne i dag er alt for ringe.

Flere nyheder