Pengestærk lobbyisme undergraver demokratiet

Det skævvrider vores samfund, når tunge erhvervsinteresser kan bedrive meget aggressiv lobbyisme, som den Politiken i dag dokumenterer i sagen om arveafgiften. Det mener Enhedslistens fungerende demokratiordfører, Bruno Jerup, der blandt andet foreslår et lobbyregister og mere åbenhed om partistøtten for at få de allerrigeste virksomheder og personers indflydelse frem i lyset.

Bruno Jerup udtaler:

– Det er undergravende for demokratiet, at de allerrigeste ved hjælp af stort anlagte lobby-kampagner kan få milliarder ned i egen lomme. Når en række partier i al lukkethed også modtager store summer i partistøtte fra nogle af de samme virksomheder og personer har vi virkelig opskriften på et demokratisk problem. Den udvikling skal vi til livs.

 

– Der er brug for langt mere synlighed om de pengestrømme som rige familier, banker og kapitalgrupper sender ind i det politiske system. I Enhedslisten foreslår vi blandt andet et lobbyregister, og at der f.eks. i forbindelse med lovarbejde oplyses om, hvilke personer, organisationer og firmaer der har været holdt møde med. Det vil som minimum sikre synlighed om, hvad der foregår.

 

– Vi foreslår også, at de såkaldte erhvervsklubber, der samler penge ind til et parti, skal oplyse navn på bidragydere og bidragenes størrelse. Mindstegrænsen for bidrag, der skal være offentlig, skal sænkes fra de nuværende 20.000 kr. til 5000 kr.

 

– Hvis vi skal ændre en kultur, hvor lobbyister og politikere sidder for meget på lårene af hinanden, skal vi også have lukket den svingdør, der i øjeblikket er mellem ministerier og lobbyvirksomheder. Ministre skal ikke med dags varsel kunne skifte deres ministerpost ud med en lukrativ stilling i et firma eller en organisation inden for samme fagområde, som ministeren har varetaget. Der skal være en toårig karensperiode.

Flere nyheder