Gode elementer om selvstændiges dagpenge – besparelser burde fjernes

En arbejdsgruppe af embedsmænd har netop lanceret et udspil til, hvordan selvstændige og freelancere kan blive bedre dækket af dagpengesystemet, end det er tilfældet i dag. Planen foreslår, at man fremover skal have et langt mere objektivt kriterium for, hvornår man optjener sin dagpengeret, så folk, der får indtægt både som lønmodtager og selvstændig eller er honorarlønnet, i højere grad kan samle dette sammen og optjene dagpengeret.

Det har været fastlagt i kommissoriet, at finansieringen skulle findes inden for dagpengeområdet. Og det er et problem, mener Enhedslisten, fordi man har fundet pengene ved at afkorte de selvstændiges mulighed for at modtage supplerende dagpenge, hvis de har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fra 78 uger til 30 uger. Derudover er der fundet penge uden for dagpengesystemet gennem en forringelse i forhold til, hvornår unge under 25 år kan skifte dagpengesats, samt ph.d.-studerendes ret til dagpenge.

Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, siger:

– Jeg synes, det er rigtig positivt, at det fremover bliver nemmere for små selvstændige og freelancere at optjene ret til dagpenge, så også de grupper kan nyde godt af den tryghed, dagpengesystemet giver. Det er på høje tid. Vi har et arbejdsmarked, der bliver mere og mere fragmenteret, og små selvstændige, multijobbere, og personer, som bliver tvunget til at være ufrivilligt selvstændige, har også krav på social tryghed. Det næste må så være også at sikre disse grupper muligheder for barsel, sygedagpenge og pension. Det vil vi kæmpe for.

– Det er rigtig ærgerligt, at man igen vil finde finansieringen af forbedringerne inden for dagpengesystemet, og derfor foreslår mere end en halvering af perioden, hvor man kan modtage supplerende dagpenge, samtidig med man har selvstændig bibeskæftigelse.

– Og så ærgrer det mig, at man også fremover skal lukke sin virksomhed helt ned for at kunne modtage dagpenge. Her burde man se på en mulighed for at kunne lade en virksomhed ”hvile” i en periode, mens man modtager dagpenge.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Finn Sørensen, siger:

– Det er rigtig positivt, at man følger med tiden, og sikrer nye sårbare grupper dagpenge. Men hvorfor pokker må dagpengesystemet stort set ikke koste mere, end det allerede gør? Det er trist, at forbedringer for én gruppe skal finansieres ved forringelser for en anden gruppe, som det er tilfældet i forslaget. Igen skal man finde penge inden for dagpengesystemet, og denne gang går det ud over de supplerende dagpenge for selvstændige samt de unge dagpengemodtagere og de ph.d.-studerende. Vi mener, der er penge nok til, at man kunne give dagpengesystemet et større løft.

– Overordnet mangler der stadig en løsning på de helt store nedskæringer, der har været i dagpengesystemet, nemlig den dramatiske forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordobling af kravet for at genoptjene dagpengeret fra ½ til 1 år. Det skal der stadig gøres op med, ligesom vi skal have genoprettet den udhuling, der sker af dagpengenes værdi, ikke mindst på grund af skattereformen 2012. Men samtidig vil vi støtte de forbedringer, der lægges op til, og arbejde for at fjerne forringelserne.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo