Kommunal finansiering kan spænde ben for ny uddannelse

Det er rigtig beklageligt, at regeringen ikke har lyttet til anbefalingerne fra den ekspertgruppe, den selv havde nedsat, når det gælder styringen og finansieringen af en ny Forberedende Grunduddannelse. Ekspertgruppens forslag om en statslig styring og en primært statslig finansiering af uddannelsen skulle sikre et ensartet niveau og lige vilkår for de unge over hele landet, men det har regeringen åbenbart hældt ned af brættet. Det ærgrer Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der frygter, at den nye uddannelse kommer i klemme, hvis den bliver overladt til en kommunal prioritering. Med kommunernes snævre økonomiske rammer er der risiko for, at tilbuddet vil blive meget forskelligt fra kommune til kommune, hvis regeringen får flertal for sit forslag.

Jakob Sølvhøj udtaler :

“Det er rigtig ærgerligt, at regeringen ikke har lyttet til ekspertgruppens anbefaling, når det gælder styring og finansiering af en ny Forberedende Grunduddannelse. Det er utrolig vigtigt, at vi sikrer gode vilkår for uddannelse for de mange unge, der ikke følger den snorlige vej i vores uddannelsessystem. Det gør vi bedst gennem en statslig styring og finansieringen af uddannelsen. Skal den Forberedende Grunduddannelse overlades til de enkelte kommuners prioritering, risikerer vi meget forskellige vilkår fra kommune til kommune, og jeg frygter uddannelsen hurtigt kan blive offer for kommunale besparelser og kassetænkning”.

“Indholdsmæssigt er der flere gode elementer i regeringens udspil. Det vil bl.a. være rigtig godt, hvis vejledningen og støtten til de unge styrkes ved at tilknytte én gennemgående kontaktperson til den enkelte unge. Mange unge oplever i dag en mangel på sammenhæng, når de møder mange forskellige vejledere og sagsbehandlere, og det vil forslaget her kunne råde bod på, hvis økonomisk kassetænkning vel at mærke ikke lægger snævre rammer for vejledningsindsatsen”.

“Forslaget om en Forberedende Grunduddannelse med tre alternative spor er som udgangspunkt udmærket, men jeg er bekymret for, om vi får den rigtige vægtning af uddannelsestilbuddet til de unge, hvis kommunernes økonomi får afgørende indflydelse på, hvilke tilbud der bliver stillet til rådighed for den enkelte unge”.

“Det er i øvrigt stærkt beklageligt, at regeringen på forhånd lukker for en dialog med flere af folketingets partier ved at snævre forhandlingskredsen ind til de partier, der er med i EUD forligskredsen”.

Flere nyheder