Enhedslisten vil hæve lønnen for sosu’er, pædagoger og sygeplejersker

SOSU’erne, pædagogerne og andre kvindedominerede fag i det offentlige skal have en mærkbar lønstigning ved næste offentlige overenskomstforhandling i 2018. 21.000 kr. mere i lønningsposen om året er konsekvensen af Enhedslistens forslag til en ligelønspulje på 5 mia. kr. Enhedslisten vil med et nyt udspil bekæmpe uligeløn mellem mænd og kvinder ved at afsætte 5 mia. kr. i en særlig ligelønspulje til de offentlige overenskomstforhandlinger i 2018. Midlerne skal øremærkes at bekæmpe uligeløn. Bruges den eksempelvis på at hæve den tredjedel af de offentligt ansatte, der har den laveste løn, vil det omfatte godt 270.000 ansatte, fortrinsvis kvinder, og give ca. 21.000 kr. mere i løn om året, hvis man er fuldtidsansat.

Pernille Skipper siger:

“Danmark er et neandertaler-samfund på ligelønnen for at sige det lige ud. Kvinder tjener stadig i gennemsnit 15 % mindre end mænd, og kvindedominerede fag har fortsat langt lavere løn end mændene. Fortsætter udviklingen i samme tempo som nu, vil det tage mere end 100 år, før Danmark har ligeløn mellem mænd og kvinder. Det skriger på politisk handling”.

“Det er hamrende uretfærdigt, at vi i Danmark stadig i 2017 har så store lønforskelle mellem mænd og kvinder. Problemet slår særligt igennem på det offentlige område, hvor især kvinder arbejder med omsorgsfag, som er hamrende vigtige for samfundet, men som ikke aflønnes derefter. Faktisk vokser løngabet her. SOSU’er, sygeplejersker og pædagoger knokler hver dag for at holde vores samfund i gang. Selvfølgelig er det ikke fair, at de tjener markant mindre”.

“Vi foreslår, at der fra politisk hold afsættes 5 mia. kr. til de offentlige overenskomstforhandlinger i 2018, udover hvad der skal afsættes til sædvanlige lønstigninger. De kan bruges af aftaleparterne, som de ønsker – med den binding, at uligelønnen skal bekæmpes. Det kan eksempelvis betyde 21.000 kr. mere om året til alle i omsorgsfagene eller til den lavestlønnede tredjedel, som også hovedsageligt er kvinder”.

Læs ligeløns-udspillet her: ÅM17_Ligelønsudspil

Flere nyheder