Sæt loft over forældrebetalingen i SFO

Den høje forældrebetaling i landets skolefritidsordninger får mange forældre til at fravælge SFO’en til deres børn. Det er et stort problem, at mange af de yngste skolebørn på den måde udelukkes fra at deltage i fritidsordningernes fællesskab. En månedlig betaling på 1.500 kr. er alt for høj, mener Enhedslistens børneordfører, Jakob Sølvhøj, der i dag fremlægger forslag i Folketinget om at sætte loft over forældrenes betaling.

Jakob Sølvhøj udtaler :

– Det er blevet alt for dyrt at have sit barn i en skolefritidsordning. En månedlig betaling, der i gennemsnit ligger på omkring 1.500 kr., vejer tungt i mange børnefamiliers budget, og vi ser desværre, at mange forældre vælger fritidsordningen fra. Det går ud over mange børns trivsel, og for forældrene betyder det en mere utryg hverdag, når børnene skal gå alene hjem.

– Fravalget af fritidsordningerne er vokset kraftigt siden folkeskolereformen trådte i kraft for tre år siden. Antallet af børn i fritidsordningerne ville have været omkring 20.000 højere, hvis andelen af de yngste børn, der er indskrevet i ordningerne, i dag var den samme som i 2013. Der er ingen tvivl om, at det er kombinationen af korte åbningstider og en tårnhøj forældrebetaling, der har fået forældrene til at vælge SFO’en fra.

– Det hårde pres på kommunernes økonomi har betydet, at en langt større del af udgiften til fritidsordningerne væltes over på forældrene. Forældrebetalingen udgør i dag omkring halvdelen af de samlede udgifter til SFO’erne, eller 20 % mere end forældrene betaler i de relativt få tilbageværende fritidshjem. Det er simpelthen ikke rimeligt.

– Enhedslisten foreslår, at der indføres et loft over forældrebetalingen i SFO, så forældrene højst kan opkræves 30 % af de samlede kommunale udgifter. Det vil ligestille SFO’erne med fritidshjemmene og forhåbentlig betyde, at de mange små skolebørn, der i dag er udelukket fra børnefællesskaberne i fritidsordningerne, igen kan følges med deres kammeraterne, når skoledagen slutter.

Flere nyheder