Pernille Skipper beskylder regeringen for vælgerbedrag: 2025-plan vil forringe velfærden

I 2025-planen foreslår regeringen at bruge milliarder på at sænke skatten, mens velfærden skal udsultes. Det er vælgerbedrag, siger Enhedslistens Pernille Skipper med henvisning til, at fx pensionsalderen blev hævet for at sikre fremtidens velfærd – men nu skal pengene altså bruges på at sænke skatterne i stedet.

Pernille Skipper siger:

  • Vi har hørt sangen gang på gang: der skal skæres for at sikre fremtidens velfærd. Fx da de forringede efterlønnen og hævede pensionsalderen. Men med 2025-planen indrømmer regeringen jo, at det har været løgn alle de år. Nu vil de bruge pengene på skattelettelser til de mest velhavende og for virksomhederne. Det er et klokkeklart vælgerbedrag.
  • Problemet med at bruge råderummet til at sænke skatten er, at der så ikke er råd til, at velfærden kan følge med fx et stigende antal ældre, øgede medicinudgifter og nye undervisningsmidler. Det regeringen lægger op til vil betyde færre penge pr. borger, og at den offentlige sektor ikke kan følge med udviklingen i resten af samfundet. Og vi har alle sammen mærket, hvad det betyder. Dårligere omsorg til vores bedsteforældre, for få pædagoger på stuerne og alt for lidt personale på hospitalerne.
  • Samtidig lægger regeringen op til yderligere forringelser og færre offentligt ansatte, når de bebuder flere ”reformer”. Når regeringen fx taler om en SU-reform, så skal man huske, at det betyder, at Løkke har tænkt sig at forringe unges muligheder for at få en uddannelse uanset økonomisk baggrund. Det er både usympatisk og unødvendigt. Dansk økonomi har det godt. Nu er det på tide, at vi styrker velfærdssamfundet, trygheden og uddannelsessystemet.

 

I aftalen om senere tilbagetrækning fra 2011 hed det:

”Ved at foretage de nødvendige ændringer af tilbagetrækningssystemet tager parterne ansvar for at sikre grundlaget for velfærdssamfundet, som vi kender det. Aftalen giver et afgørende bidrag til at sikre balance i den offentlige økonomi og dermed til, at der bliver plads til større udgifter til blandt andet sundhed og ældrepleje, i takt med at der bliver flere ældre. Den offentlige saldo styrkes med ca. 18 mia. kr. i 2020.”

http://ftbib/dok/aftale/2011/AftaletekstTilbagetraekning.pdf

I Velfærdsaftalen fra 2006 stod der:

”Styrkelsen af de offentlige finanser, som på langt sigt optræder i kraft af det nye tilbagetrækningssystem, reserveres til at sikre finansiering af velfærdssamfundet i fremtiden. Midlerne skal bruges til at finansiere merudgifter til blandt andet pleje og sundhed, når der kommer flere ældre, og til en styrket indsats mod nedslidning på arbejdsmarkedet.”

 

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo