Levevis eller dårligt arbejdsmiljø?

En ny undersøgelse viser, at arbejdsmiljø ødelægger folks helbred mere end smøger og fyraftensøl. Undersøgelsen har renset resultaterne for dårlige livsstilsvaner.

Herefter står tilbage, at dårligt psykisk arbejdsmiljø og hårdt fysisk arbejde fordobler risikoen for dårligt helbred.

Undersøgelsen er offentliggjort af Ugebrevet A4.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger:

  • Undersøgelsen underbygger, at der gøres alt for lidt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Antallet af mennesker, som får ødelagt helbredet  kan væsentligt nedbringes, hvis der sættes ind med det forebyggende arbejde på landets arbejdspladser.
  • Arbejdsgiverne løber fra ansvaret ved at pege på, at det er livsstilsvaner, som er årsag til vores helbredsproblemer. Deri er der intet nyt. Det kunne være befriende at få fastslået én gang for alle, at arbejdsgiverne har pligten til at sørge for, at vi ikke bliver syge af at gå på arbejde, mens vi selv har ansvaret for vores livsstil.
  • Enhedslisten har, sammen med SF peget på 6 områder, hvor der med  fordel kan sættes ind straks
  1. Lovgivningen og indsatsen for bedre psykisk arbejdsmiljø skal styrkes.
  2.  Virksomhedernes forebyggende indsats skal øges gennem systematik i indsats, bedre uddannelse og større indflydelse til arbejdsmiljørepræsentanter.
  3. Pligten til valg af arbejdsmiljørepræsentanter skal udvides til at gælde alle virksomheder med 5 eller flere ansatte.
  4. Arbejdstilsynet skal styrkes via en opnormering på mindst 140 personer, uddannelse og inddragelse af de ansatte i planlægning af indsatsen.
  5. Virksomhedernes adgang til rådgivning om arbejdsmiljø skal styrkes.
  6. Reduktion af skader fra kemisk arbejdsmiljø på 25 % inden 2020.
  • Desværre har et flertal i folketinget besluttet, at arbejdsmiljøets uholdbare tilstand skal drøftes i et specialistudvalg, før der skal ske noget. I lyset af, at der i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ligger 1,248 mia. kr. og samler støv, er dette ganske uacceptabelt.

 

Ugebrevet A4

Flere nyheder