Ministeren spænder ben for arbejdsmiljøforbedringer

Samtidig med at pressen onsdag kunne berette om en alvorlig arbejdsulykke i Køge, hvor en 46 årig mand faldt 10 meter fra et tag, offentliggjorde beskæftigelsesministeren grundlaget for det nye ekspertudvalg, der skal se på arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

Fem specialister og fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter skal se på forholdene, efter at det i foråret i år viste sig, at arbejdsmiljøet på væsentlige områder ligger i ruiner.

Skiftende regeringers plan for arbejdsmiljøet 2020 har udviklet sig i den direkte modsatte retning end planlagt: Antallet af alvorlige ulykker stiger, det organisatoriske, sociale og psykiske arbejdsmiljø forværres.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger:

  • Det er et kvalificeret hold, som har fået opgaven med at rette op på arbejdsmiljøets uacceptable tilstand. Men det bliver ikke nogen let opgave, når der i grundlaget for udvalget er indbygget begrænsninger, som forhindrer væsentlige arbejdsmiljømæssige forbedringer.

 

  • Troels Lund Poulsen gav i foråret tilsagn om, at et ekspertudvalg inden udgangen af 2017 vil komme med konkrete forslag til at rette op på tingene. Det er nu udsat til sommeren 2018.

 

  • Specialistudvalgets forslag skal være økonomisk neutrale for staten og for arbejdsgiverne. Gad vide, hvordan det skal kunne lade sig gøre, når arbejdstilsynet i den grad mangler ansatte, og  mange belastninger i arbejdsmiljøet netop skyldes manglende investeringer fra arbejdsgiverne i bedre arbejdsmiljø?

 

  • Der er en risiko for, at ministeren vil skubbe væsentlige dele af arbejdsmiljøet over i parts- og overenskomstsystemet. Det vil kunne blive til stor skade for det forebyggende arbejde. Flere års forhaling af konkrete forbedringer af det organisatoriske og psykiske arbejdsmiljø i det partsstyrede Metodeudvalg taler sit tydelige sprog.

 

  • Det nye ekspertudvalg har en mulighed for at give arbejdsmiljøet et løft, men ministeren spænder med grundlaget for udvalget ben for grundlæggende ændringer.
Flere nyheder