Giv tiden tilbage til børnene

Stadig flere forældre er kritiske overfor de lange skoledage, fremgår det af en ny Gallup-undersøgelse. Forældrene til hvert andet barn i folkeskolen mener, at skoledagen er for lang, og flere skoleforskere taler nu for at korte skoledagen ned. Det er på høje tid, der bliver lyttet til kritikken, mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der samtidig opfordrer partierne bag reformen til at give lærerne bedre tid til forberedelse af undervisningen og genoprette åbningstiderne i landets fritidsordninger.

Jakob Sølvhøj udtaler:

– Den seneste undersøgelse af forældrenes holdning til folkeskolereformen og de lange skoledage viser, at kritikken af reformen ikke vil gå væk. Når en tredjedel af forældrene mener, at reformen har gjort folkeskolen ringere, og hver anden mener skoledagen er for lang, så er det på høje tid, at der bliver reageret på kritikken. Skoledagen må kortes ned. Ellers risikerer vi, at endnu flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for de private skoler.

– Jeg er helt enig med undervisningsministerens udtalelser om, at de lange skoledage kolliderer med et børnesyn, der anerkender, at barndommen er vigtig i sig selv. Børn har brug for fritid, så der er tid til leg og til at dyrke sine fritidsinteresser.

– Tiden skal gives tilbage til børnene, men den skal i høj grad også gives tilbage til lærerne og landets fritidsordninger. Lærerne måtte betale hovedparten af udgifterne ved de lange skoledage gennem en forringelse af deres forberedelsestid, men fritidsordningerne måtte indskrænke deres åbningstider. En ændring af reformen skal derfor ikke bare give eleverne mere fri tid. Den skal skabe bedre undervisning og sikre en genopretning af åbningstider og pædagogisk kvalitet i vores fritidsordninger.

Alle nyheder