Ordentlig omsorg i SFO’erne kræver bedre normeringer

Ny undersøgelse fra fagforbundet BUPL viser, at pædagogerne i skolefritidsordningerne mangler tid til at drage omsorg for børn, som ikke trives. Sådan lyder en af hovedkonklusionerne fra undersøgelsen om vilkårene for børn og pædagogisk personale i landets skolefritidsordninger. En situation, der ifølge Enhedslistens børne- og undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, i høj grad kan føres tilbage til folkeskolereformen i 2013. Da reformens lange skoledage skulle finansieres, valgte et politisk flertal at spare ikke mindre end 1,2 milliarder kroner på fritidsordninger og klubber. Det har ikke overraskende fået alvorlige konsekvenser for både børn og personale, og Enhedslisten opfordrer derfor til at forbedre fritidsordningernes økonomiske rammer.

Jakob Sølvhøj udtaler:

– Folkeskolereformen og de store kommunale besparelser har været noget nær en katastrofe for fritidsordningerne landet over. Det har betydet kraftige indskrænkninger i åbningstiden, og BUPL’s undersøgelse viser, at det også er gået hårdt ud over personalenormeringerne.

– På trods af forringelserne har kommunerne fastholdt en tårnhøj forældrebetaling, der gennemsnitligt ligger på omkring 1.500 kroner om måneden. Det har desværre betydet, at mange forældre har valgt fritidsordningerne fra, og den udvikling risikerer at fortsætte, hvis der ikke bliver rettet op på forholdene.

– Det er udmærket, at undervisningsministeren har sat en undersøgelse i værk af børnenes trivsel i SFO’erne, men det er ikke en acceptabel begrundelse for ikke at handle ud fra det, vi allerede ved. Der er akut brug for at tilføre flere midler til skolefritidsområdet, så vi kan få forbedret normeringerne og sikret en ordentlig omsorg for alle børn.

– Midlerne til at forbedre normeringerne kan findes ved at gennemføre en generel afkortning af de lange skoledage. Det vil samtidig imødekomme den store utilfredshed, der er med skoledagens længde blandt elever, forældre og lærere i folkeskolen.

Læs BUPL’s undersøgelse her

Alle nyheder