Lyt dog til gymnasierektorernes råd om eksamener

Det er totalt bagstræberisk, at undervisningsminister, Merete Riisager, vil fjerne gymnasielevernes adgang til internettet ved eksamener. Det mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der opfordrer ministeren til at lytte til gymnasierektorernes anbefalinger.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • Det er fuldstændig bagstræberisk, når undervisningsministeren vil afskaffe gymnasieelevernes adgang til internettet ved eksaminer. Eksamensformerne i gymnasiet skal da afspejle den virkelighed eleverne lever og arbejder i. Uanset hvor mange bestræbelser ministeren gør sig, vil det næppe lykkes hende at få virkeligheden til at tilpasse sig fortidens eksamensformer.
  • Der skal naturligvis arbejdes med at finde veje til at forebygge snyd ved eksamener, men at fjerne en tidssvarende eksamensform for samtlige gymnasieelever, fordi nogle få elever har snydt, er fuldstændig urimeligt.
  • Det ville være klogt, hvis undervisningsministeren gjorde sig den ulejlighed at lytte til de meldinger, der kommer fra gymnasiernes rektorer. Moderne eksamensformer skal afspejle de kompetencer og den faglighed, vi ønsker eleverne skal have.
Alle nyheder