EL vil fritage unge hjemløse fra beskæftigelseskrav i nyt udspil

Den nye hjemløsetælling fra VIVE (SFI) viste i sidste uge endnu engang en stigning i antallet af hjemløse i Danmark. 6635 personer står uden tag over hovedet. Optællingen viser desuden en bekymrende stigning blandt unge hjemløse. Derfor kommer Enhedslisten i dag med et udspil rettet direkte mod de unge hjemløse.

Enhedslisten foreslår som noget helt nyt bl.a. at indføre en såkaldt ”pusterumsparagraf”, der skal kunne fritage mennesker i hjemløshed eller andre meget udsatte fra mødepligt, beskæftigelseskrav og andre sanktioner. Som en del af pusterumsparagraffen kan man få betalt sine faste udgifter i op til 6 måneder, hvilket skal forebygge at især flere unge ender uden tag over hovedet. Derudover vil partiet indføre bostøttemedarbejdere til de unge og oprette særlige ungeherberger.

Pernille Skipper, socialordfører for Enhedslisten siger:

– Den stigende hjemløshed er selvfølgelig først og fremmest et spørgsmål om, at flere og flere ikke kan få tingene til at løbe rundt rent økonomisk og ender på gaden af den grund. Men det handler også om, at kravene og mistilliden, som systemet efterhånden er bygget på, ofte betyder, at mennesker presses endnu mere af systemet i stedet for at blive hjulpet. Især de unge oplever at sanktioner og rigide krav betyder, at de ikke kan betale husleje og ender på gaden.

– Med reformerne er der blevet indført et rigidt, mistillidsfuldt og ødelæggende regime, der ikke hjælper, men forværrer problemerne. Det vil vi forsøge at ændre med nye forslag om blandt andet en pusterumsparagraf, der kan betyde, at man i en periode på op til et halvt år ikke bliver sanktioneret og eksempelvis heller ikke bliver kaldt til møder, ikke skal aktiveres, og at man ud over sin kontanthjælp får regningerne til husleje, medicin og andre faste udgifter betalt, hvis det er nødvendigt. Og det skal være den enkelte sagsbehandler, der træffer beslutningen ud fra den enkeltes behov og situation.

– Det er jo ærligt talt utroligt, at vi år efter år kan se en stigning i antallet af unge mennesker, der lever på gaden. Vi har en række forslag, der skal afhjælpe symptomerne. Vi ville gerne først og fremmest løfte flere ud af fattigdom ved at afskaffe de ekstremt lave ydelser, selvfølgelig, men med forslag om en såkaldt pusterumsparagraf, bostøttemedarbejdere til de unge og målrettede herbergpladser til de unge afhjælper vi nogle af problemerne her og nu, og gør systemet bedre gearet til at hjælpe frem for kun at piske.

Læs detaljerne i Enhedslistens udspil her.

Alle nyheder