Enhedslisten – Hvorfor skal udlejere af bil, båd og bolig smøres med højere fradrag for at overholde skattelovgivningen?

Regeringen har fremlagt en række initiativer, der skal understøtte deleøkonomien i Danmark. Blandt forslagene er, at personer, der udlejer deres bolig, fremover får øget bundfradraget fra 24.000 kr. til 36.000 kr. årligt – mod at de til gengæld indberetter indtægterne fra udlejningen til SKAT. Også udlejere af båd og bil får nu et bundfradrag på 5.000 kr., hvis de benytter sig af en platform, der indberetter til SKAT.

 Forslaget bliver køligt modtaget af Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, som siger:

  •  Det er jo den omvendte verden, at man skal smøres med en skatterabat for at overholde skattelovgivningen og indberette alle sine skattepligtige indkomster.
  • I stedet for at bruge penge på at hæve bundfradraget, burde man bruge de penge på at give SKAT de nødvendige ressourcer til at føre en tilstrækkelig kontrol på området. Der skal være lighed for loven, og folk skal have en klar oplevelse af, at hvis man ikke indberetter sin skattepligtige indkomst, så kommer SKAT altså efter en. Vi skal i langt højere grad prioritere flere medarbejdere i SKAT, så det faktisk matcher behovet, ellers bliver deleøkonomi lynhurtigt til en sort økonomi.
  • Et af de mest presserende problemer i forhold til de store deleøkonomiske udbydere, der opererer globalt, er, at de ikke har et fast driftssted i Danmark, som underlægger dem krav om indberetninger til SKAT. Udspillet anviser slet ikke redskaber, der er stærke nok i forhold til at sikre, at værdier, der er skabt i Danmark, også bliver beskattet i Danmark.
  • Ligeledes er problemet med, at deleøkonomi kan bruges til social dumping, i form af for eksempel ”arme og ben virksomheder”, fraværende i dette udspil. Det er meget skuffende. En helt central udfordring i forhold til deleøkonomien er, at vi skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
  • Vi ser med tilfredshed på, at regeringen blandt initiativerne vil sikre bedre og mere strømlinet adgang til information for personer, der får indtægter via deleøkonomien. Det er også rigtig godt, at man vil lave en digital indberetningsløsning. Men samlet set er dette udspil en tynd omgang. Der er nedsat en parlamentarisk arbejdsgruppe om deleøkonomi i Skatteudvalget, og når regeringen ikke leverer svar på de mest centrale udfordringer ved deleøkonomien, så må denne arbejdsgruppe gøre det.

 

Alle nyheder