EL: Rapporter om folkeskolereform får advarselslamperne til at blinke

Der er tilsyneladende ikke mange lyspunkter at finde i en række nye rapporter fra Vive (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) om effekten af folkeskolereformen fra 2013. Der er ifølge rapporterne nu mindre fokus på elevernes faglighed, og undervisningsministeren advarer på baggrund af rapporterne mod at fokusere for meget på metoder og værktøjer på bekostning af skolens kerneopgave. Fra en af de fremtrædende forskere i styregruppen bag reformen udtrykkes der bekymring for, om fundamentet under reformen er begyndt at skride. De manglende resultater kommer ikke bag på Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der opfordrer ministeren og forligspartierne til at tage hele reformkonstruktionen op til fornyet overvejelse.

Jakob Sølvhøj udtaler:

  • De nye rapporter fra VIVE giver ikke megen grund til optimisme. Det afspejler sig klart i undervisningsministerens udtalelser, og det bør heller ikke kunne forundre nogen, at de positive resultater af folkeskolereformen udebliver. Reformen var totalt underfinansieret og har medført en markant forringelse af lærernes muligheder for at forberede undervisningen
  • De nedslående rapporter om effekten af reformen kommer næppe bag på undervisningsministeren, der indtil for nylig var en af folkeskolereformens skarpeste kritikere. Jeg håber, at hun på grundlag af de seneste rapporter vil være i stand til at overbevise de øvrige forligspartier om, at det er helt nødvendigt at ændre på reformen og ikke mindst at forbedre rammebetingelserne for lærernes undervisning.
  • Forhåbentlig tænder det også en række advarselslamper, at det nu påvises, at de lange skoledage i særlig høj grad har en negativ indvirkning på de mest sårbare elevers læring. Samlet set er godt 8 ud af 10 elever generelt utilfredse med de lange skoledage, men rapporterne viser, at der blandt de sårbare udadreagerende elever er en markant større andel, der karakteriserer skoledagene som alt for lange. Nu må forligspartierne simpelthen lytte til kritikken og imødekomme kravet om at korte skoledagen ned.
Alle nyheder