EL: Retssikkerheden må genetableres for mennesker med handicap

Det står rystende ringe til med retssikkerheden for mennesker med handicap. I første halvår af 2017 omgjorde Ankestyrelsen 7 ud af 10 klagesager over kommunernes afgørelser vedrørende beskyttet beskæftigelse, botilbud eller socialpædagogisk støtte, fordi sagsbehandlingen var mangelfuld eller direkte fejlagtig.

De grotesk mange forkerte afgørelser skyldes kommunernes pressede økonomi, mener Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj. Statens refusion af kommunernes udgifter til borgere med omfattende støttebehov er halveret siden 2008. Derfor fremsætter Enhedslisten nu beslutningsforslag i Folketinget, der skal sikre en øget statslig refusion i hver enkelt sag og en samlet forbedring af kommunernes økonomi på handicapområdet på 500 millioner kroner.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • De mange fejl tyder på, at mange kommuner har en økonomisk dikteret grænsesøgende sagsbehandling. Der er mange penge at spare ved at reducere støtten til borgere med vidtgående handicap. I dag får kommunerne nemlig ikke refunderet en krone af staten, før udgiften til den enkelte borger har passeret 1 million, og bliver en kommunens afgørelse underkendt af Ankestyrelsen – ja så er pengene i det mindste sparet under den ofte langvarige sagsbehandling.
  • En del af de mange kommunale afgørelser, som Ankestyrelsen omgør på grund af mangelfuld sagsbehandling skyldes utvivlsomt også det store pres, der i mange kommuner hviler på sagsbehandlere, der hver især skal behandle et uforholdsmæssigt stort antal sager.
  • De mange fejl opleves af mange borgere med handicap som en alvorlig trussel mod deres retssikkerhed. Det skal vi som samfund ikke tolerere. Enhedslisten foreslår derfor, at staten yder en markant større refusion af udgiften til den enkelte borger og et samlet løft på 500 millioner kroner til handicapområdet. Dermed vil vi sikre, at kommunerne tilfører flere ressourcer til sagsbehandlingen, og at borgerne får de tilbud de efter lovgivningen har krav på.

Link til Enhedslistens beslutningsforslag: http://www.ft.dk/samling/20171/beslutningsforslag/B27/som_fremsat.htm

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo