DF støtter Enhedslisten i en vigtig ændring i ny Taxilov

Enhedslisten fik støtte fra uventet kant, da Dansk Folkeparti valgte at stemme for et ændringsforslag til den nye Taxilov. Forslaget sikrer ordnede forhold for chauffører i taxibranchen.

Enhedslistens forslag havde til formål, at genskabe retstilstanden for løn- og arbejdsvilkår for erhvervsmæssig persontransport fra før Højesterets NORTRA-dom af den 4. februar 2015, og dermed sikre, at der benyttes repræsentative overenskomster på området.

Henning Hyllested, Transportordfører:

  • Så er det slået fast. Det kaos og wild-west, som har hersket – ikke mindst inden for flextrafikken – siden Højesteret afsagde sin katastrofale dom tilbage i februar 2015, som gjorde en hvilken som helst overenskomst gyldig – også lokumsoverenskomster, skal stoppe nu!
  • Dette er en kæmpe sejr for de organiserede chauffører og deres fagforeninger og de ordentlige vognmænd, som har kæmpet sammen med Enhedslisten for at få ordnede forhold tilbage i taxibranchen og i flexkørslen.

Ændringsforslaget kom i øvrigt i slutfasen til høring hos KRIFA, Kristelig Arbejdsgiverforening og Det faglige Hus på begæring fra DF. De syntes ikke, forslaget var en god idé – og derfor var DFs indstilling også, at det ikke var en god idé.

Men DF ændrede indstilling i går og overraskede alt og alle med at stemme for vores forslag. Det skal de naturligvis roses for!

Alle nyheder