— Klima og energi

60 % vedvarende energi i 2030 er billigt

Enhedslisten har med interesse læst klimarådets anbefalinger om fremtidens vedvarende energi og deltaget i præsentationen af anbefalingerne. Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

  • Klimarådets anbefalinger viser, at det kun koster 260 mio. kr. om året fra 2020-2030 at omstille til 55 % vedvarende energi i 2030. Det er altså meget billigt at udføre ambitionerne fra regeringens mål om kun 50 % i 2030.
  • Det er vigtigt, at de rigtige investeringer vælges. Derfor er det katastrofalt, at regeringen vil bruge 11 milliarder på Viking Link, som hovedsageligt skal eksportere kulkraft Fra Tyskland til England. Danmark skal ikke være transitland for elektricitet, men i stedet være foregangsland i den grønne omstilling.
  • Enhedslisten mener, at vi skal vælge 60 % vedvarende energi i 2030, det er den rette kurs for at nå 100 % vedvarende energi i 2050. For at forhindre, at mere vindenergi ikke ender i en masse eksport af dansk strøm, er det nødvendigt at sikre løsninger med langt mere elektrificering af transporten og varmesystemerne. Næste energiforlig skal i høj grad tage hensyn til de globale klimaproblemer.

De globale klimaproblemer og efterspørgslen efter energiløsninger gør, at Danmark bør gå foran i sin omstilling til lavere CO2-udslip og mere vedvarende energi. At vi kan vise, at et energisystem med meget vindenergi, omstilling til bæredygtig fjernvarme og en elektrificering af transporten kan fungere med høj forsyningssikkerhed kan øge den danske eksport af energiteknologi.

Alle nyheder