Der er ikke råd til både velfærd og lavere skat, Løkke

Statsministeren siger i sin nytårstale, at skatten skal sænkes. Det vil gå udover velfærden og allermest ud over de børn, fra ressourcesvage hjem i landets udsatte boligområder, som Løkke taler om. Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Nikolaj Villumsen:

  • Statsministeren taler om, at Danmark er ved at knække pga. parallelsamfund i ghettoerne. Jeg oplever derimod, at det danske velfærdssamfund er ved at knække under presset af dårlige normeringer, omprioriteringer og nedskæringer.
  • Det er dem med færrest ressourcer, det rammer hårdest. De børn, der har mindst med hjemmefra. Det er i de udsatte boligområder i Danmark, at bandekrigens ofre bor, og hvor de dårlige politiressourcer pga. måltal og grænsekontrol mærkes mest. Det er børnene fra hjem med få ressourcer, som det går hårdest udover, når folkeskolen forringes og regeringen indfører fattigdomsydelser.
  • Det er ganske enkelt ikke korrekt, når Løkke påstår, at der både er råd til at sænke skatten og til at sikre velfærden. Hvis velfærden skal kunne følge med det stigende antal ældre, kræver det store investeringer. Løkke lovede at bruge pengene fra hævelsen af pensionsalderen og forringelsen af dagpengene til at sikre fremtidens velfærd. Det løfte har han svigtet. Og indtil videre har skatterabatterne klart favoriseret de allerrigeste. Det underminerer vores velfærdssamfund og rammer hårdest i de udsatte boligområder, som Løkke påstår at ville hjælpe.
Alle nyheder