Sæt de nationale test på pause

I en åben henvendelse til undervisningsministeren og Folketingets undervisningsudvalg retter to forskere en skarp kritik af de nationale test i folkeskolen. Forskerne Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner fremhæver, at de nationale test ikke er blevet et anvendeligt pædagogisk redskab for lærerne og opfordrer til radikale ændringer af måden at arbejde med test på i folkeskolen. Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, deler forskernes kritik af de nationale test. Han efterlyser en grundlæggende diskussion af formålet med testene og foreslår, at de obligatoriske nationale test indtil videre sættes på pause.

Jakob Sølvhøj udtaler:

  • Kritikken af de nationale test fra Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner bekræfter endnu engang, at de nationale test ikke er til gavn for udviklingen af folkeskolen. Det er urimeligt, at folkeskolens lærere skal blive ved med at bruge tid på obligatoriske test, som angiveligt ikke giver dem et redskab til at forbedre undervisningen, og som tusindvis af lærere oplever som spild af tid.
  • Når lærerne ikke mener, at de nationale test giver dem redskaber til at forbedre og målrette undervisningen til den enkelte elev, så er testene jo helt indlysende ikke til gavn for eleverne. Når der dertil lægges, at omkring 20 % af eleverne tilkendegiver at have dårlige oplevelser med testene, er der brug for at stoppe op.
  • Kritikken har nu regnet ned over de nationale test i 10 år, og den er endda blevet skarpere de sidste par år. Det er på høje tid, at der trækkes i bremsen. Jeg vil opfordre undervisningsministeren til i et tæt samarbejde med forskere og folkeskolens parter at igangsætte et arbejde, der klarlægger, hvad formålet skal være, og hvordan der meningsfyldt kan arbejdes med anvendelsen af test i folkeskolen.
  • De to forskere opfordrer i deres henvendelse til undervisningsministeren til at gøre anvendelsen af test frivillige og i øvrigt lade det være op til den enkelte lærer at vurdere, hvordan der konkret arbejdes med test i skolen. Jeg vil opfordre ministeren til at gribe forslaget og sætte de obligatoriske nationale test på pause, så det bliver frivilligt for skolerne og lærerne at anvende de nationale test, indtil der er skabt klarhed over, hvordan der fremover skal arbejdes med test i folkeskolen.
Alle nyheder