Ministeren vildleder om grøn strøm og nye el-kabler

Så er det dokumenteret. Danmark importerer masser af tysk strøm i perioder, hvor vindmøllerne dækker over 100 % af strømforbruget. En beregning af svar fra energiministeren viser, at det kun er 24 % af udlandskablerne, der bruges til at eksportere dansk strøm, når vindmøllerne kører på fuld tryk. Det er derfor misinformation, når regeringen hævder, at forbrugerne skal betale 11 mia. kr. til nyt udlandskabel (Viking Link) for at øge udnyttelsen af den grønne danske strøm, siger Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen, der henviser til et svar fra ministeren, der i dag kl. 11 er i samråd om sagen.

Søren Egge Rasmussen ser frem til dagen samråd med energiministeren:

  • Jeg har bedt ministeren oplyse, hvorledes strømmen er i udlandskablerne i de perioder, hvor danske vindmøller producerer mere end 100 % af det danske strømforbrug. Svaret viser, at nuværende udlandskablerne kun i begrænset omfang benyttes til at eksportere dansk vindmøllestrøm, selv når vindmøller kører på fuld tryk.
  •  Elkablerne betalt af de danske elforbrugere benyttes langt overvejende til at importere tysk strøm og sælge til Norge og Sverige, selv når der er fuld tryk på vindmøllerne, viser tallene.
  • De er derfor vildledning, når energiminister Lars Lilleholt igen og igen hævder, at det er nødvendigt med et nyt kabel til England for at kunne udnytte den stigende vindenergi. En investering, som vil koste de danske forbrugere 11 mia. kr., der overhovedet ikke er belæg for, ud fra en grøn dagsorden.
  • Vi har i stedet brug for en elektrificering af samfundet, så vi udnytter den stigende mængde vindkraft i fjernvarmen og transporten. Danskerne har betalt for udbygningen af den vedvarende energi via tilskud og bør have alle fordelene af den vedvarende energi i stedet for, at elhandlere kan øge deres fortjenester.
  • Der er behov for en politisk diskussion af, hvad der skal styre hele udbygningen af elsystemet. Skal det handle om, at handelsselskaber skal tjene flest mulig penge ved at handle med el over landegrænser med kabler betalt af de danske forbrugere, eller skal det handle om at udbygge og udnytte den grønne strøm og elsystemet mest klimarigtigt?
Alle nyheder