— Trafik

Stop afsporingen af DSB

Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten vil sætte indkøb og vedligehold af tog i udbud for milliarder. Enhedslisten anerkender, at det er en god idé at lade togproducenten være medansvarlig for vedligeholdelsen af togene, men mener, at man svækker DSB ved fuldstændig at overlade opgaven til private. Og det stiller vores fælles togselskab meget svagt i fremtidige udbud.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, udtaler:

  • Dette er blot seneste eksempel på politikernes iver efter at amputere vores fælles togselskab. Det er selvfølgelig positivt, at producenten af de nye tog holdes ansvarlig for, at togene virker. Men med denne model tager man fuldstændig arbejdet med vedligehold ud af hænderne på de mange dygtige DSB-ansatte og fjerner kompetencen fra selskabet. DSB kommer til at stå meget svagt tilbage efter denne manøvre. Det kan blive meget dyrt, hvis et privat selskab på den måde står med alle kort på hånden, når kontrakten en dag skal genforhandles, og DSB er blevet klædt af til skinnerne.
  • Vi har set utallige eksempler på, at det går galt, når man tager opgaverne ud af hænderne på det offentlige. Det bliver kun dyrere, når alt vedligeholdelse skal foregå på kontrakt med et privat selskab, som kan udskrive regninger, hver eneste gang en fejl skal udbedres.
  • Det er bekymrende, når en kreds af politikere på Christiansborg uden særlig viden om togdrift tager beslutninger hen over hovedet på DSB og stik imod anbefalingerne. Det ville klæde politikerne at anerkende, at DSB, som kører toge hver eneste dag, har mere forstand på togdrift end os, der sidder inde bag murene i Folketinget. Hvis dette viser sig at gå galt, må alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten stå tilbage med meget røde ører.

Link til aftalen

Alle nyheder