— Folkeskole

Loft over SFO-forældrebetaling skal fjerne social skævhed

En ny rapport fra Evalueringsinstituttet viser, at mange forældre med lave indkomster presses til at fravælge fritidsordningerne til deres børn. I perioden fra 2014 til 2016 faldt andelen af indskrevne børn fra familier med de laveste indkomster fra 90 til 83 %. Samtidig viser undersøgelsen, at mere end hver anden af forældrene til børn i indskolingsalderen, der ikke går i SFO, angiver, at det er på grund af prisen. Enhedslistens børneordfører, Jakob Sølvhøj, mener den voksende sociale skævhed i anvendelsen af fritidsordningerne er stærkt bekymrende. En månedlig forældrebetaling på 1.500 kr er alt for høj, og Enhedslisten vil derfor have sat et loft over forældrebetalingen.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • Vi har længe vidst, at det er blevet alt for dyrt at have sit barn i en skolefritidsordning, og det bekræftes nu igen af undersøgelsen fra Evalueringsinstituttet.  En månedlig betaling, der i gennemsnit ligger på omkring 1.500 kr., vejer tungt i mange børnefamiliers budget, og det er nu klart dokumenteret, at det får en del forældre til at vælge fritidsordningen fra. Det går ud børnenes trivsel, og for forældrene betyder det en mere utryg hverdag, når børnene skal gå alene hjem.
  • Det hårde pres på kommunernes økonomi har betydet, at en stadig større del af udgiften til fritidsordningerne væltes over på forældrene. Forældrebetalingen udgør i dag omkring halvdelen af de samlede udgifter til SFO’erne, eller 20 % mere end forældrene betaler i de relativt få tilbageværende fritidshjem. Det er simpelthen ikke rimeligt.
  • Enhedslisten foreslår, at der indføres et loft over forældrebetalingen i SFO, så forældrene højst kan opkræves 30 % af de samlede kommunale udgifter. Det vil ligestille SFO’erne med fritidshjemmene og forhåbentlig betyde, at en del af de yngste skolebørn, der i dag er udelukket fra børnefællesskaberne i fritidsordningerne, igen kan følges med deres kammerater, når skoledagen slutter.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo