— Boligpolitik, Forsvar og internationalt

Lejerne i almene boliger betaler ekstra til kampfly

I forsvarsforliget er det fastlagt, at besparelsen ved at omlægge lån i almene boliger til lån med en statsgaranti skal gå til at finansiere forsvarsforliget.
Et lovforslag om omlægning af 90 % af lånene i de almene boliger er efter den offentlige høring på vej til Folketinget. Nu har forsvarsforliget kortsluttet debatten.

Enhedslisten Boligordfører, Søren Egge Rasmussen, udtaler.

– Omlægningen af lånene bør komme lejerne i de almene boliger til gode. Når lånene er fuldt omlagt, kan det give en samlet besparelse på 1,6-1,7 milliarder om året. Det kunne give en huslejenedsættelse på 2800-3000 kr. om året i gennemsnit for de almene boliger.

– Socialdemokratiet har tidligere meldt ud, at de ville øremærke 500 mio. kr. fra de billigere lån til at sænke huslejen med ca. 8000 kr. om året i almene boliger opført efter år 2000. Det er dybt skuffende, at lejerne i de almene boliger ikke får nedsættelse af husleje men i stedet skal betale ekstra til de nye kampfly i forsvarsforliget.

– Enhedslisten vil prioritere de almene boliger. Nedsættelse af huslejen vil gøre de almene boliger endnu mere attraktive og styrke boligområderne. Og vi er åbne over for, hvordan en huslejenedsættelse bedst fordeles. Det er meget skuffende, at Socialdemokratiet og de øvrige partierne bag forsvarsforliget vil tage pengene fra lejerne for at finansiere øgede udgifter til kampfly.

Alle nyheder