— Udlændinge og integration

Trist aftale om familiesammenføring

Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, kalder det trist, at kravene for at opnå familiesammenføring er skærpet i ny aftale. De nye regler betyder blandt andet, at mennesker, der bor i et socialt udsat boligområde, fremover er afskåret fra at få familiesammenføring med en ægtefælle uden for EU.

”Principielt synes jeg, det er urimeligt, at der gælder forskellige regler, alt efter hvor i Danmark vi bor,” siger Johanne Schmidt-Nielsen.

I forvejen er der en række krav for at komme i betragtning til familiesammenføring. Man skal være selvforsørgende, man skal råde over en bolig af en vis størrelse, og man skal kunne stille en økonomisk sikkerhedsgaranti på mere end 50.000 kroner. Et beløb, der nu hæves til 100.000 kroner.

Derfor mener Johanne Schmidt-Nielsen, at de relativt ressourcestærke mennesker, der lever op til kravene, flytter væk fra de udsatte boligområder som konsekvens af de nye regler:

”Det er muligt, at du bor i et boligområde, der kategoriseres som socialt udsat, men du er ikke selv socialt udsat. Når du afskæres fra familiesammenføring, straffes du altså ikke for egne handlinger. Men for at en relativt stor andel af dine naboer er arbejdsløse eller syge. Det er i sig selv unfair, men det er da også tåbeligt. For så risikerer vi jo, at netop de ressourcestærke mennesker flytter væk fra de udsatte boligområder.”

Aftalen er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

 

Alle nyheder