— Klima og energi

Glædeligt stop for fossil udvinding på land

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har meldt ud, at den danske regering vil sætte en stopper for al fremtidig efterforskning og udvinding af olie, gas og skifergas på land og i de indre danske farvande. Det betyder, at der fremover kun vil kunne efterforskes og udvindes olie og gas i Nordsøen.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører og medlem af Folketinget for Enhedslisten, udtaler:

  • Regeringens beslutning er en kæmpe sejr for klimabevægelsen i Danmark og noget, som Enhedslisten sammen med lokalsamfund og miljøorganisationer længe har kæmpet for. Særligt de lokale grupper mod skifergas i Nordjylland og Lolland-Falster har grund til at være stolte. Enhedslisten og Alternativet har så sent som i denne uge stillet forslag om et stop for nye udvindingstilladelser og al efterforskning efter fossile brændsler, og jeg går da ud fra, at diskussionen med de andre partier bliver lidt sjovere efter regeringens udmelding.
  • Lande som Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling, og det betyder også, at vi ikke kan tømme vores undergrund for olie og gas. Derfor er denne sejr også kun en halv sejr, og vi kan endnu ikke hvile på laurbærrene.  Hvis vi skal bremse klimaforandringerne, er det pinedød nødvendigt, at vi lader størstedelen af de fossile brændsler blive i undergrunden. Det næste skridt er, at den danske regering stopper alle nye tilladelser til udvinding og efterforskning i Nordsøen også, og det er noget, som jeg lover, at Enhedslisten fortsat vil arbejde benhårdt på at opnå.
Alle nyheder