— Boligpolitik, Socialpolitik

Regeringen svigter beboerne i udsatte boligområder

Enhedslistens politiske ordfører er stærkt kritisk over for det udspil, som regeringen i dag har lanceret i Mjølnerparken. Det er virkningsløs symbolpolitik og et svigt, når regeringen vil straffe sig ud af de problemer, som er i landets udsatte boligområder.

Enhedslisten kalder på reelle løsninger, der rent faktisk gavner beboerne, og som ikke kun er mere af den samme virkningsløse medicin.

Pernille Skipper siger:

– Højrefløjen med Venstre i spidsen har siddet på flertallet stort set uden pauser siden 2001. Og i al den tid har de svigtet beboerne i udsatte boligområder. De er kommet med det ene forslag efter det andet om straf, straf, straf. Hver gang det samme med en ny indpakning. Og lige lidt har det  virket.

– Det er vanskeligt at løse problemerne i udsatte boligområder.  Det er svært og kræver langsigtede løsninger og ikke mindst ansvarlige politikere, hvis det skal lykkes at hjælpe i de udsatte boligområder. Det er komplekse problemer med arbejdsløshed, fattigdom, kriminalitet, sociale problemer, sprog og integration viklet ind i hinanden, der præger områderne. Det får man ikke bugt med ved straf og sanktioner.

– Jeg ville sådan ønske, at regeringen ville indkalde eksperter, fagpersoner, beboere og andre, der rent faktisk ved noget om problemerne, og begynde at lytte fremfor at stigmatisere og grave grøfterne i samfundet dybere.

– I stedet for at tage kontanthjælpen fra mennesker, der ikke har råd til at bo andre steder, dobbeltstraffe eller true skolelærerne med fængsel, kunne man jo begynde med noget af det, vi ved virker. Man kunne begynde med at ansætte socialrådgivere i daginstitutionerne og folkeskolerne, så man opdager og hjælper lærere og pædagoger til at tage hånd om problemer langt tidligere. Man kunne give kommunerne mulighed for at anvise i privat lejemål, så de mest udsatte familier kan tilbydes en anden bolig andre steder i kommunen. Eller man kunne begynde med noget så simpelt som fritidsjob til kriminalitetstruede unge. Alt sammen ting, vi ved virker. Og som mange steder er i gang – der skal bare mere til.

Alle nyheder