— Folkeskole

10. klasse skal fortsat være en del af folkeskolen

Venstres forslag om at nedlægge folkeskolens 10. klasse ligner et forsøg på at holde liv i en kuldsejlet politisk målsætning på elevernes bekostning. Det mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der advarer mod at løsrive 10. klasserne fra folkeskolen i et forsøg på at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • Jeg deler helt bekymringen over den svigtende tilgang til erhvervsuddannelserne, men jeg tror ikke på, at vi løser det problem ved at fjerne 10. klasse fra folkeskolen og rykke den over på erhvervsskolerne.
  • Det er naivt at tro, at vi kan løse den faldende tilgang til erhvervsuddannelser med et strukturelt snuptag. Tværtimod kan jeg være bekymret for, at mange elever, der ville have haft gavn af et ekstra år i skolen, vil reagere ved helt at fravælge 10. klasse. Vi får ikke flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse ved at presse dem over på erhvervsskolerne.
  • I Enhedslisten mener vi, at 10. klasse skal fastholdes som et tilbud i folkeskolen. Der skal bygges videre på de mange gode erfaringerne, der er med at samle 10. klasserne i særlige 10.klassescentre i kommunerne. Meget gerne med en stærk praksisfaglig dimension, men vi skal fastholde 10. klasse som et skoleår, der ligeværdigt forbereder og vejleder eleverne til at kunne vælge mellem erhvervsskole- eller gymnasievejen.
Alle nyheder