— Udlændinge og integration

Regeringen bør følge anbefalinger fra UNICEF om asylbørn

Der er betydelig plads til forbedring af forholdene for asylansøgende børn. Det konstaterer Enhedslistens udlændingeordfører Nikolaj Villumsen i anledning af offentliggørelsen tirsdag af UNICEF-rapporten ”Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children”. Han opfordrer samtidig regeringen til at følge anbefalingerne.

Nikolaj Villumsen udtaler:

– Dansk lovgivning må sikre, at alle asylansøgerbørn får adgang til folkeskolen, når det pædagogisk vurderes, at folkeskolen er det bedste undervisningstilbud til dem. I dag ser vi, at danske kommuner ikke er forpligtet til at tage asylansøgerbørn ind i de kommunale skoler, hvilket blandt andet skaber problemer omkring Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland, hvor de fleste børn er henvist til Røde Kors’ interne skole. UNICEF anbefaler klart, at asylansøgerbørn får adgang til samme skoletilbud som andre børn, når det er pædagogisk relevant.

– Det er på tide, at Danmark følger UNICEF’s anbefalinger og inkorporerer FN’s børnekonvention. UNICEF-rapporten påpeger, at Danmark og Sverige endnu mangler at inkorporere konventionen, men at Sverige er i gang med processen, som skal afsluttes senest i 2020. Ved at gøre børnekonventionen til en del af dansk lov, ville vi styrke børns rettigheder – herunder asylansøgerbørns.

– Rapporten viser, at de fem nordiske lande bruger vidt forskellige metoder til at aldersbestemme unge asylansøgere. Om en asylansøger er over eller under 18 år, har afgørende betydning for hendes eller hans rettigheder, og rapporten viser klart, at der er store usikkerheder i myndighedernes aldersfastsættelse. Vi mener, at Danmark burde følge UNICEF’s anbefaling og inddrage psykosociale vurderinger af børnene i aldersvurderingen i stedet for alene at bygge den på en medicinsk undersøgelse.

Alle nyheder