— Uddannelse og forskning

Drop meningsløst karakterkrav til gymnasierne

En ny analyse fra tænketanken Kraka viser, at unge fra udsatte boligområder vil blive hårdt ramt af de nye karakterkrav på de gymnasiale uddannelser. Mange vil blive afskåret fra optag på gymnasiet, selvom de ifølge analysen kunne forventes at gennemføre en videregående uddannelse efter gymnasiet. Det vidner om, at gymnasiereformens karakterkrav på 5 er helt uigennemtænkt, mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der opfordrer til at droppe det høje adgangskrav, inden det træder i kraft til næste år.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • Tallene fra Krakas analyse er ikke overraskende. Det har hele tiden stået klart, at det nye høje karakterkrav ville afskære mange unge fra at tage en gymnasial uddannelse. Vi advarede fra Enhedslistens side derfor kraftigt imod at indføre karakterkravet, da en bred forligskreds fra SF til DF aftalte det i sommeren 2016.
  • Det vil langt fra kun være de unge fra udsatte boligområder, der vil blive hårdt ramt af det nye adgangskrav. Undervisningsministeriet har tidligere fremlagt tal, der viser, at hele 9 % af de unge, der blev optaget på en gymnasial uddannelse i 2016, ikke ville være blevet optaget med de nye karakterkrav.
  • Det er helt hen i vejret, at unge, der er klar til at gennemføre en gymnasial uddannelse, nu skal afskæres fra muligheden for at komme i gang med uddannelsen. Jeg vil opfordre partierne bag gymnasiereformen til at genvurdere aftalen og droppe det nye høje karakterkrav.
Alle nyheder