Kommunerne skal kunne huse udsatte familier og flygtninge hos private udlejningsfirmaer

Det skal være slut med at lade de almennyttige boligområder, der i forvejen står med sociale problemer, løfte den største del af opgaven med integration. Det vil nyt udspil fra Enhedslisten sikre.

Kommunerne skal fremover også kunne anvise flygtninge og andre med boligbehov til private lejeboliger, så vi i højere grad bor blandet. Forslaget er et indspark til de igangværende forhandlinger om regeringens ghetto-udspil.

–  Det siger sig selv, at boligområder med mange arbejdsløse og fattige ikke er de bedst egnede til at løfte integrationsopgaven. Men det er præcis sådan, et flertal har gjort det i årtier, siger integrationsordfører Nikolaj Villumsen.

Vi skal blande os

Det er vigtigt at fordele opgaverne med integration mere solidarisk, mener Nikolaj Villumsen, og det forudsætter anderledes beboersammensætninger.

– Integration handler om at blande os og møde hinanden, og når nye mennesker kommer til og ikke kan sproget eller mangler et arbejde, ja, så indebærer det selvfølgelig en indsats fra begge sider. Den indsats skal ikke overlades alene til boligområder, der også har mange andre problemer, siger han.

– Det er relevant at diskutere, hvordan man løfter de mest udsatte områder, og der foregår meget godt arbejde allerede. Men vi bliver også nødt til at diskutere beboersammensætningen i de udsatte områder. Det er vigtigt, at vi blander os og møder hinanden, hvis vi vil integration. Det indebærer også, at flere flygtninge og knap så rige mennesker med udenlandske rødder, skal kunne bo i nogle af de mere velstillede områder i Danmark.

Ny boligpolitik nødvendig

Boligordfører Søren Egge Rasmussen tilføjer, at det ikke skal være landets lejere, der finansierer integration i Danmark.

– Når man hører regeringen, så vil den gerne tvinge familier og personer ud af særligt udsatte områder. Men når det kommer til, hvor de så skal bo, er der ingen bud. Hvorfor skal Strandvejen og velhaverområderne ikke være med til at løse problemerne? spørger han.

– I stedet vil regeringen lade landets en million lejere betale for dens ghettoplan. Det vil betyde, at mange boligforeninger skal hæve huslejen for at finde penge til vedligeholdelse og renovering. Det kan simpelthen ikke være sådan, at det skal være lejernes ansvar alene at løfte de udsatte boligområder. Det er et fælles ansvar.

 

Det foreslår Enhedslisten:

Der findes i Danmark omkring 600.000 almennyttige lejeboliger og tilsvarende 600.000 private lejeboliger. I dag har kommunerne kun anvisningsret til den almennyttige sektor. Den private lejesektor bidrager altså ikke til at løse de sociale udfordringer. Enhedslisten foreslår derfor:

  • Kommunerne skal have mulighed for at anvise i op til 15 pct. af private udlejningsejendomme. Muligheden skal gælde for store udlejningsejendomme med over 12 lejemål. Lejen fastsættes efter, hvad der er normalt i området.
  • Der oprettes en pulje på 100 mio. kr., hvorfra kommunerne kan søge om supplerende boligstøtte til familier, der anvises fra udsatte boligområder til privatanvisning i områder, hvor lejen er markant højere end i almennyttige boliger. Den supplerende boligstøtte skal gives som et supplement til gældende boligstøtte, herunder også det særlige sociale boligtilskud.

Fakta om forslaget:

  • Kravet skal gælde ejendomme med 12 boliger eller derover.
  • Kommunen skal kunne anvise op til 15 pct. af boligerne i en ejendom.
  • Lejen skal fastsættes som et gennemsnit af lejen for tilsvarende lejeboliger i nærområdet
  • Der skal afsættes en årlig pulje på 100 mio. kr. til lejetilskud til privatanviste lejere, hvor huslejeniveauet ligger markant over niveauet i almene boliger.
  • Ejendomme, hvor der allerede er indgået aftale om kommunal anvisningsret efter lov om kommunal anvisningsret, bliver ikke omfattet.
  • Lov om kommunal anvisning skal ændres således, at kommunerne kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret, også selvom kommunalbestyrelsen ikke har besluttet, at boligorganisationerne skal afvise boligsøgende efter §51 b stk. 1 i Almenboligloven.

Her kommer pengene fra:

Som finansiering foreslår Enhedslisten at afvikle skattefordele ved virksomhedsordningen, når den bruges til forældrekøb. Der er i dag en række skattefordele ved at organisere køb af bolig med henblik på udlejning til nærtstående familie gennem den såkaldte virksomhedsordning. En afskaffelse af disse skattefordele vil ifølge Skatteministeriet give en årlig indtægt på mellem 125 mio. og 250 mio. kr.

Alle nyheder