— Folkeskole

Skoleaftale udtryk for dybt forældet konsekvenspædagogik

Det er den hårde konsekvenspædagogik, der bliver taget i anvendelse i den folkeskoleaftale, der netop er indgået mellem regeringen, DF og Socialdemokratiet. Obligatoriske sprogprøver, sanktioner overfor skoler der ikke leverer den indsats aftaleparterne forlanger, og bortfald af børnecheck ved elevfravær er hovedingredienser i aftalen. Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, mener aftalen fører i en hel gal retning, der vil spænde ben for mange folkeskolers vigtige integrationsindsats.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • Det er udtryk for en dybt forældet konsekvenspædagogisk tankegang, når regeringen sammen med DF og Socialdemokraterne indfører stopprøver og vil dumpe flere børn, umiddelbart efter de er startet i skolen. Der er i forvejen alt for mange test i folkeskolen, og der er bestemt ikke brug for flere.
  • Skal folkeskolen bidrage positivt til integration, er det utrolig vigtigt, at der opbygges et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Trusler om at forringe familiernes økonomi ved elevfravær signalerer en massiv mistillid til forældrene og vil kunne være ødelæggende for samarbejdet. Det fremmer naturligvis ikke integrationen at gøre familierne fattigere.
  • Med aftalen markeres der også en urimelig mistillid til skoleledelser og lærere i de skoler, der har mange elever fra udsatte boligområder. Skolerne har brug for opbakning og støtte – ikke trusler om lukning.
Alle nyheder